Greenform

Asi 90 % našich produktov vyrába naša dcérska spoločnosť Greenform (ktorá je v našom 100 % vlastníctve).

Greenform

S továrňami v Spojenom kráľovstve a na Slovensku máme dobré predpoklady na doručenie vysoko kvalitných výrobkov za konkurenčné ceny.

Asi 90 % našich výrobkov vyrába spoločnosť Greenform so sídlom v strednej Európe, dcérska spoločnosť spoločnosti Stonebridge so 100 % vlastníckym podielom v tejto spoločnosti. Zatiaľ čo sa dizajn, vývoj, prototypy, špeciálne a veľké komponenty vyrábajú v Spojenom kráľovstve.

Certification Logos